Obligatorisk CE-merking av konstruksjonsprodukter

CE-merking er obligatorisk for alle byggevarer der det er en harmonisert produktstandard etter innleveringsdatoen fastsatt av EU-kommisjonen. CE-merkingen består av produktets CE-merking og ytelseserklæringen (DoP) relatert til den.

CE-merking vedrører følgende produktserier markedsført og solgt av Tikkurila Oyj: Innendørs gips, tetningsmasse til gipsplater, dekorative veggbekledninger av fiberglass, utendørs puss, produkter og systeemer til beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner, puss og gipsmørtel samt avretningsmateriale og gulvbelegg.

Når det gjelder Tikkurila-produkter, vil CE-merking bli funnet på vår nettside og ytelseserklæringer utstedt og gjort tilgjengelige enten som trykte eller digitale versjoner. CE-merking muliggjør fri bevegelighet av produkter i det europeiske markedet. Ved å anbringe CE-merkingen på et produkt, erklærer den at produktet oppfyller alle EUs juridiske krav til helse, sikkerhet, miljø og forbrukerbeskyttelse.

Fontefire ST 60 Fontefire ST 60 - Vanntynnet en-komponent ekspanderende maling. Malingen utvider seg og danner et isolerende lag med skum hvis det blir utsatt for høy varme.
Fontefloor EP Clear Fontefloor EP Clear - To-komponent, vanntynnet epoxylakk.
Temabond ST 300 Temabond ST 300 - To-komponent "high-solid" modifisert epoxymaling for vedlikehold av krevende overflater. Kan brekkes.
Temacoat GPL Temacoat GPL - To-komponent, amin addukt herdet mar og kjemisk motstandsdyktig epoxymaling for toppstørk.
Temacoat RM 40 Temacoat RM 40 - To-komponent harpiks modifisert epoxymaling.
Temadur 90 Temadur 90 - To-komponent helblank polyuretanmaling, herdes med alifatisk isocyanat.
Temafloor PU-UV Temafloor PU-UV - Fleksibel og værbestandig "high-solid" to-komponent polyuretanmaling.
Temaline EPL 100 Temaline EPL 100 - To-komponent kjemikalieresistent epoxyfenolisk maling.
Temaline TL Temaline TL - To-komponent, løsemiddelfri epoxymaling.