Merit Jahti 20 is an all-round lacquer for interior and exterior use. The recommended usage areas are floors, doors, windows and other wooden surfaces

Merit Jahti 20 - Passer til utvendig og innvendig bruk

  58492
  Merit Jahti 20

  Merit Jahti 20

  En-komponent uretan-alkyd lakk.

  Merit Jahti 20 is an all-round lacquer for interior and exterior use. Due to its UV-protective agent, the lacquer is very suitable for treating wooden boats.

  Allsidig lakk

  Merit Jahti 20 er en allsidig lakk for både innendørs og utendørs bruk. Anbefalte områder er gulv, dører, vinduer og andre treoverflater. På grunn av UV-beskyttende egenskaper er lakken også svært godt egent til bruk på trebåter.

  MED sertifisert

  Merit Jahti 20 er MED-sertifisert og godkjent for innvendige skipsoverflater. MED-sertifiserte produkter er trygge å bruke på grunn av egenskaper som gir lav spredning av flammer og redusert mengde av røyk og giftige gasser ved brann.

  Merit Jahti 20 has a MED certificate and is thus accepted for painting interior ship surfaces.
  Merit Jahti 20 has excellent resistance to ordinary cleaning detergents and other common chemicals.

  Svært høy resistens mot kjemikalier

  Merit Jahti 20 har svært høy resistens mot de mest brukte rengjøringsmidlene og andre vanlige kjemikalier. Lakken er i tillegg svært slitesterk.

  Finn mer informasjon i brosjyren

  Merit Jahti 20

  Dette produktet er oftest brukt til:

  Produktdatablad

  Beskrivelse En-komponent uretan-alkyd lakk.
  Produktegenskaper • Svært slitesterk. • Inneholder UV-beskyttende middel. • Svært god resistens mot alle vanlige rengjøringsmiddel, SFS 3755. • Motstandsdyktig mot løsemidler som f.eks. bensin, terpentin, white spirit og metylerte løsemidler. Tåler ikke sterke løsemidler som toluen og toulenblandinger. • Resistent mot smøreoljer og fettstoffer samt animalske og vegetabilske fettstoffer. • Emisjonsnivået for dette produktet oppfyller kravene til E1-klassifisering for overflatebehandling. Produktet er testet i henhold til standarden EN 717-1, og utslipp av metanal/formaldehyd er mindre enn 0,124 mg / m³ luft. • Anbefalt for båter, gulv, vinduer og andre innendørs og utendørs treoverflater.
  Volumfaststoffer 44±2%

  Sikkerhetsdatablader og produkter
  Produktdatablad
  Sikkerhetsdatablad

  Tresystemer