A one-component urethane-alkyd lacquer. Merit Jahti 80 is an all-round lacquer for interior and exterior use.

Merit Jahti 80 - Passer til utvendig og innvendig bruk

  Merit Jahti 80

  Merit Jahti 80

  En-komponent uretan-alkyd lakk.

  Merit Jahti 80 can be used for floors, doors, windows and other wooden surfaces. Due to its UV-protective agent, the lacquer is very suitable for treating wooden boats.

  Allsidig lakk

  Merit Jahti 80 er en allsidig lakk for både innendørs og utendørs bruk. Anbefalte områder er gulv, dører, vinduer og andre treoverflater. På grunn av UV-beskyttende egenskaper er lakken også svært godt egent til bruk på trebåter.

  Svært god resistens mot kjemikalier

  Merit Jahti 80 har svært god motstand mot vanlige rengjøringsmidler og andre vanlige kjemikalier. Lakket tåler også godt slitasje.

  Merit Jahti 80 has excellent resistance to ordinary cleaning detergents and other common chemicals. The lacquer also withstands abrasion very well.
  It is very easy to apply Merit Jahti 80 is very easy, as there is no need for a separate hardener.

  Enkel i bruk

  Merit Jahti 80 er enkel å påføre og trenger ikke separat herder.

  Finn mer informasjon i brosjyren

  Merit Jahti 80

  Dette produktet er mest brukt til:

  Produktdatablad

  Beskrivelse En-komponent uretan-alkyd lakk.
  Produktegenskaper • Svært slitesterk. • Inneholder UV-beskyttende middel. • Svært god resistens mot alle vanlige rengjøringsmiddel, SFS 3755. • Motstandsdyktig mot løsemidler som f.eks. bensin, terpentin, white spirit og metylerte løsemidler. Tåler ikke sterke løsemidler som toluen og toulenblandinger. • Resistent mot smøreoljer og fettstoffer samt animalske og vegetabilske fettstoffer. • Emisjonsnivået for dette produktet oppfyller kravene til E1-klassifisering for overflatebehandling. Produktet er testet i henhold til standarden EN 717-1, og utslipp av metanal/formaldehyd er mindre enn 0,124 mg / m³ luft. • Anbefalt for båter, gulv, vinduer og andre innendørs og utendørs treoverflater.
  Volumfaststoffer 43±2%

  Sikkerhetsdatablader og produkter
  Produktdatablad
  Sikkerhetsdatablad