Temalac SC-F 20 is a high-solids alkyd paint, containing anti-corrosive pigments.

Temalac SC-F 20 - Semi-matt high-solid ettstrøksmaling

  Temalac SC-F 20

  Temalac SC-F 20

  "High-solid" alkydmaling med anti-korrosive pigmenter.

  Temalac SC-F 20 - Semi-matt high-solids single-coat paint

  Brukes som et raskt ettlagssystem

  Temalac SC-F 20 er spesielt utviklet til bruk som ettlagssystem på stålflater. Produktet beskytter overflaten mot rust og forvitring med anti-korrosive pigmenter. Temalac SC-F 20 anbefales for stålkonstruksjoner, stillaser og ulike typer maskiner og utstyr.

  Gode egenskaper for tykke strøk

  Temalac SC-F 20 er lett å påføre i tykke strøk, noe som sparer tid i produksjon.

  Temalac SC-F 20 - Used as a fast single-coat system
  Temalac SC-F 20 - Meets the demands for low VOCs

  Oppfyller kravene til lav VOC

  Temalac SC-F 20 inneholder mindre flyktige organiske forbindelser (VOC) enn vanlige alkydmaling. Dette gir mindre innvirkning på miljøet.

  Finn mer informasjon i brosjyren

  Temalac SC-F is a single-coat high-solids paint based on alkyd technology.
  Temalac SC-F er en maling med høy ytelse basert på alkydteknologi. Produktene har gode sprøyteegenskaper, og kan lett påføres i tykke strøk.
  Produktene tørker svært raskt, noe som reduserer produksjonstiden..

  Temalac SC-F

  Dette produktet brukes oftest til:

  Produktdatablad

  Beskrivelse "High-solid" alkydmaling med anti-korrosive pigmenter.
  Produktegenskaper • Anbefales som ettstrøkssystem for ståloverflater både innendørs og utendørs. • Gode påføringsegenskaper. • Kan legges i tykke lag. • Anbefales for stålkonstruksjoner, stillaser og ulike typer maskiner og utstyr.
  Volumfaststoffer 61±2% (ISO 3233)

  Sikkerhetsdatablader og produkter
  Produktdatablad
  Sikkerhetsdatablad

  Metallsystemer

  Systemkode Malingssystem Lagtykkelse av tørr film (µm) Korrosivitetskategori-holdbarhet Standarder Forbehandling

  TA45

  Temalac SC-F 20 100 C2
  M
  C2.02 Sa2½

  TA45

  Temalac SC-F 20 80 C2
  L
  C2.01 Sa2½

  TA47

  Temalac SC-F 20 100 C2
  M
  C2.02 Sa2½

  TA47

  Temalac SC-F 20 100 C3
  L
  C3.01 Sa2½

  TA47

  Temalac SC-F 20 80 C2
  L
  C2.01 Sa2½

  TA45

  Temalac SC-F 20 100 C3
  L
  C3.01 Sa2½