Kalkulator

Forbruk / kostnad og VOC kalkulatorer for tre og metall

Disse kalkulatorene gir deg et grovt anslag, For å få mer presise verdier, vennligst kontakt Tikkurila Kundekontakt:
Metal / Floor phone: +47 950 333 356
Wood phone: +47 950 333 356
E-post: post@tikkurila.com

Kalkulator for metalloverflater

Kalkulator for treoverflater

Intumescent paint Fontefire ST 60 counter

Fonefire ST 60. A water-borne one-component spray or brush/roller applied intumescent paint formulated for the fire protection of structural steel elements installed in the internal conditions.

Fontefire ST 60 filmtykkelse kalkulator