Kalkulator til metalloverflater

Programmet beregner kostnadene for et produkt eller et helt system. Husk å legge til pris pr liter på blandingen, mengden tynnere, og tørrfilmtykkelse av de forskjellige malingslag.

Kalkulator til metall

1. Velg produkt
2. Fyll inn fortynningsinformasjonen

Liste over valgte produkter

Produkt Produktets literpris (NOK/l) Filmtykkelsestørrelse, tørr (µm) Fortynningens literpris (NOK/l) Mengde fortynning i volum-% Filmtykkelse, våt (µm)

Malt område og applikasjonsmetode

m2
%

ProtectivePainting/ResultSection/SectionTitle

ProtectivePainting/ResultSection/ProductLabel ProtectivePainting/ResultSection/DryFilmThickness ProtectivePainting/ResultSection/PaintConsumption ProtectivePainting/ResultSection/ThinnerConsumption ProtectivePainting/ResultSection/TotalCosts ProtectivePainting/ResultSection/Cost