Vedlikehold og reparasjon av broer


Overflate-tolerant high-solid epoxymaling til vedlikehold

Overflatetolerante epoxyer sikrer den beste beskyttelse. de trenger gjennom rust og kleber fast til den underliggende ståloverflate og forhindrer dermed effektivt den videre korrosionsdannelse. Overflatetolerant epoxy er førstevalget - dette gjelder spesielt for overflater hvor det ikke er mulig å fjerne all rust med sandblåsing.

Temabond er en serie av overflatetolerant high solid-epoxymaling fra Tikkurila. Den barrierepigmenterede Temabond-epoxymalingen fungerer som beskyttelsesvern mot fukt og ilt og forhindrer dermed den korroderende virkning på stålet. 

Tikkurila overflatetolerante epoxyprodukter

Temabond ST 200

Temabond ST 300

Easy-to-use epoxy paint systems for maintenance

Systemkode Malingssystem Lagtykkelse av tørr film (µm) Korrosivitetskategori-holdbarhet Standarder Forbehandling

TE56

Temabond ST 300 100 C2
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 200 C4
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 200 C5-I
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 200 C5-M
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 300 Im1, Im2, Im3
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 380 Im1, Im2, Im3
M
- St2

Durable epoxy-polyurethane maintenance paint systems

Systemkode Malingssystem Lagtykkelse av tørr film (µm) Korrosivitetskategori-holdbarhet Standarder Forbehandling

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-M
-
- St2

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2

TP56

Temabond ST 200 Temathane 50 200 C4
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-M
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 200 C3
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-M
-
- St2