Sikre og hygieniske produkter til husdyrhold

Jord- og landbruksbygninger

Tikkurila tilbyr en lang rekke produkter, som er svært populære innenfor matvareindustrien, som meierier, anlegg til kjøttproduksjon og i bakerier. Samme materialer kan anbefales til metall- og betongstrukturer i jord- og landbruksbygninger.

Dette er anerkjente produkter, som oppfyller kravene til sikkerhet og holdbarhet. Maling og belegning skal kunne tåle mekaniske belastninger fra maskiner og dyr, fukt, temperatursvingninger, hyppig vask og vedvarende kjemiske belastninger. Alle malte overflater skal være hygieniske og lette å rengjøre.