Holdbare og trygge overflatebehandlinger, som er lette å rengjøre

Betongoverflater til jord- og landbruksbygninger

Tikkurila tilbyr vanntynnede og løsemiddelfrie malingssystemer som er slitesterke og lette å rengjøre for betongoverflater i stall, låver og andre landbruksbygg.

Betongvegger og tak

Vanntynnet malingssystemer:
Grunning: Fontefloor EP 100 eller Fontefloor EP Primer.
Toppstrøk: Fontefloor EP 100
Dekk hull og sprekker med en blanding av ufortynnet Fontefloor EP Primer og tørr, ren sand. For mer informasjon se databladet Fontefloor EP 100 eller Fontefloor EP Primer.


Betonggulv og foringsarealer

Epoxy-systemer uten løsemidler:
Grunning: Temafloor 200 Primer, epoxylakk (Thinner 1029)
Overflatebehandling: Temafloor 3000, epoxy  "screed" eller
Temafloor P 300, epoxyoverflatebehandling med sand eller
Temafloor 4000, "screed".

Akrylsystemer uten løsemidler:
Grunning: Temafloor AC 102 Primer, akrylprimer
Overflatebehandling: Temafloor AC 501, akryloverflatebehandling
Topplakk: Temafloor AC 601 Clear, akryllakk.

Tikkurila tilbyr epoxymaling Temaline TL, Temacoat RM 40 og Temacoat GPL til overflater, som er nedsenket i vann eller gjødsel.

Systemkode Grunning 1. lag 2. lag Topplakk