Stålkonstruksjoner

Det benyttes ofte stålkonstruksjoner til ulike bygg som:
• næringsbygg
• offentlige bygg
• lagerbygg
• produksjonsbygg

Tikkurila tilbyr malingsløsninger som beskytter mot korrosjon og forlenger stålkonstruksjonens levetid. Dette gjelder både nye installasjoner og vedlikehold til ulike formål som for eksempel innendørs overflater, sterkt belastede overflater utendørs eller overflater utsatt for ekstrem kjemisk belastning. Estetikken sikres videre gjennom et bredt utvalg av farger som også inkluderer metalliske effekter.