Moderne "high-solid" maling til forskjellige miljøer 

Stålkonstruksjoner utendørs

Tikkurila tilbyr et bredt spekter av industriell maling, overflatebehandling og beskyttelsessystemer for stålkonstruksjoner som overholder ISO 12944, en global standard for korrosjonsbeskyttelse. Del 5 i denne standarden omhandler beskyttende malingssystemer for ulike korrosive miljøer: C2, C3, C4, C5-I og C5-M. Standarden inneholder også bestemmelser om holdbarhet, og angir antatte vedlikeholdsintervaller for overmaling.

Høy holdbarhet (H) > 15 års levetid

Middels holdbarhet (M) 5–15 års levetid

Lav holdbarhet (L) < 5="" års="">

 

Noen av Tikkurila-belegningssystemene overholder også norske NORSOK-standarder. Kravene til NORSOK-standarden for beskyttende malingssystemer er kjent for å være blant de mest krevende på markedet. NORSOK-tester utføres i samsvar med ISO 20340-standarden.

Tikkurila maling og belegningssystemer for nybygging og vedlikehold av ståloverflater er utviklet for forhold som varierer fra lav til høy stress.


Malingssystem til nye stålkonstruksjoner

Ser du etter løsninger for overflater av sink og aluminium, vennligst søk her >>

Malingssystemer for korrosive miljøer kategori C3

Korrosivitetskategori C 3 Middels atmosfærisk korrosivitetskategori.
Utendørs Urbane og industrielle atmosfærer med moderat svoveldioksidforurensning. Kystområder med lav saltholdighet.
Innendørs Produksjonsrom med høy luftfuktighet og noe luftforurensning, f.eks. matproduksjon i drivhus, vaskerier, bryggerier, meierier etc.

Systemkode Malingssystem Lagtykkelse av tørr film (µm) Korrosivitetskategori-holdbarhet Standarder Forbehandling

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C2
M
A2.06 Sa2½

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½

TP54

Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 200 C3
H
A3.09 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½

Malingssystemer for korrosive miljøer kategori C4

Korrosivitetskategori C 4 Høy atmosfærisk korrosivitetskategori.
Utendørs Industrielle områder og kystområder med moderat saltholdighet.
Innendørs Kjemiske anlegg, svømmebassenger, verfts og skipsverft.

Systemkode Malingssystem Lagtykkelse av tørr film (µm) Korrosivitetskategori-holdbarhet Standarder Forbehandling

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
M
- Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C4
H
- Sa2½

TF27

Fontecoat EP 50 240 C4
M
A4.08 Sa2½

Malingssystemer for korrosive miljøer kategori C5-I

Corrosivity category C5-I Very high (industrial) atmospheric-corrosivity category.
Exterior Industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere.
Interior Buildings or areas with almost permanent condensation and with high pollution.

Systemkode Malingssystem Lagtykkelse av tørr film (µm) Korrosivitetskategori-holdbarhet Standarder Forbehandling

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

Malingssystemer for korrosive miljøer kategori C5-M

Corrosivity category C5-M Very high (marine) atmospheric-corrosivity category.
Exterior Coastal and offshore areas with high salinity.
Interior Buildings or areas with almost permanent condensation and with high pollution.

Systemkode Malingssystem Lagtykkelse av tørr film (µm) Korrosivitetskategori-holdbarhet Standarder Forbehandling

TE10

Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TE80

Temacoat Primer 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-I
-
- St2

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

Paint systems for immersion 

Im1 Immersion in fresh water.
Im2 Immersion in sea or brackish water.
Im3 Immersion in soil.

Systemkode Malingssystem Lagtykkelse av tørr film (µm) Korrosivitetskategori-holdbarhet Standarder Forbehandling

TE81

Temaline TL 500 Im1, Im2
-
- Sa2½

Paint systems for maintenance painting

Systemkode Malingssystem Lagtykkelse av tørr film (µm) Korrosivitetskategori-holdbarhet Standarder Forbehandling

TE56

Temabond ST 300 200 C5-M
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-M
-
- St2

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2