NORSOK systemer

NORSOK systemer

Systemkode Malingssystem Lagtykkelse av tørr film (µm) Korrosivitetskategori-holdbarhet Standarder Forbehandling

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½